Program pro seniory a VÝZKUM

Pohyb je důležitý v každém věku, ale s přibývajícími léty jeho význam ještě stoupá. Pak už to není o tom být více či méně fit, ale o zachování tělesné kapacity nezbytné pro samostatný a spokojený život. Rozdíl mezi těmi, kdo se udržují a těmi, kdo svou tělesnou schránku nechávají osudu, je patrný na první pohled...

CO JE PERMANENTO A PROČ VĚKU NAVZDORY?

Cvičení PERMANENTO je velice efektiní a zároveň jednoduchý způsob cvičení inspirovaný principy vývojové kinezilogie pro každý den!! Jde o ucelený koncept založený na pochopení širších souvislostí a přijetí zodpovědnosti za své tělo a potažmo zdraví. Základ tvoří pohybově-vzdělávací programy pro podporu správného fungování organismu jako celku pro různé skupiny osob všech věkových kategorií.

Program PERMANENTO věku navzdory je uzpůsobený osobám v pokročilém věku. Kromě prvků vývojové kinezilogie obsahuje cviky vhodné pro podporu jednotlivých komponent funkční zdatnosti nezbytných pro pohodlné zvládání každodenních aktivit.

KOUZLO TOHOTO CVIČENÍ SPOČÍVÁ V KAŽDODENNOSTI A VĚDOMÉM VNÍMÁMÍ POHYBU

Každý každým cvičením postupně minimalizuje dysbalance, zatuhlost, bolest či únavu a podpoří optimální držení těla. Postačí pár minut denně! Změny se brzy projeví ve všech oblastech života. Důkazů postupně přibývá... nejen od účastníků vědeckého výzkumu podpořeného a Ministerstvem zdravotnictví a NF Veolia, ale i od těch, kteří začali s PERMANENTEM po vlastní ose. Zkušenosti cvičících si může přečíst ZDE.

Ráda bych docílila toho, aby lidé všech věkových kategorií vnímali pohyb jako nezbytnou hygienu těla, aby pochopili širší souvislosti a mohli se tak aktivně a zodpovědně podílet na průběhu vlastního života včetně stárnutí.

JAK ZAČÍT S PERMANENTEM VĚKU NAVZDORY?

Stačí kliknout ZDE a zdarma se registrovat! Program je vytvořen tak, aby bylo možné začít kdykoliv. V programu se dozvíte, proč je tak důležité věnovat tělu každodenní dávku pohybu, pochopíte širší souvislosti a naučíte se, jak jednoduše a z pohodlí domova podpořit tělesnou a potažmo duševní kondici s ohledem na aktuální zdravotní stav a možnosti. Video sestavy v programu je možné využívat dle vlastního výběru nebo se inspirovat novými tzv. TRÉNINKOVÝMI PLÁNY (v tuto chvíli jsou ke stažení celkem tři): (1) RESTART pro všechny, kdo potřebují obnovit základy kondice např. po nemoci, jiné indispozici nebo delším necvičení; (2) FIT pro všechny, kdo chtějí být v plné síle nebo se potřebují připravit na náročnější aktivity; (3) RELAX pro všechny, kdo si prochází psychicky náročným obdobím a potřebují úlevu v těžké době. Pro využítí tréninkových plánů je třeba být zaregistrovaný v programu PERMANENTO VĚKU NAVZDORY, kde je v obsahu "knihovna sestav" s celkem devíti cvičebními videy. Pak už stačí jen stáhnout konkrétní tréninkový plán a začít cvičit.

Ke stažení je také PERMANENTNÍ MĚSÍČNÍK pro všechny, kdo si rádi zapisují, aby se na konci měsíce mohli pokochat krásným přehledem odcvičeného a pochválit se nebo aby viděli rezervy a příští měsíc mohli "permanentění" vylepšit.

Kromě toho je možné se s celým konceptem cvičení a širšími souvislostmi seznámit na jedné z akcí (viz níže).

CO ŘÍKAJÍ TI, CO JIŽ "PERMANENTÍ"?

"Stále dokola si pochvaluji a cvičím jak o život. Povedlo se mi vykompenzovat útlak míchy, přestal mě otravovat "lampas" a stálé dráždění přilehlých svalů. Konečně můžu rehabilitovat a masáží uvolňovat ztuhlé oblasti a je mi blaze. Vřelé poděkování a lásku, Vám, Kateřino!" RT, 15. 8. 2023

Více reference najdete ZDE - stačí kliknout.

PRO KOHO JE CVIČENÍ PERMANENTO VHODNÉ?

PERMANENTO je cvičení vhodné pro úplně všechny od dětí po babičky a dědečky včetně všech mezi tím. Protože ale každá věková skupina má svá specifika, tak vznikl program PERMANENTO věku navzdory, který je uspůsobený potřebám vyššího věku. Připravujeme program PERMANENTO do lavic, který bude uspůsobený dětem. Pilotní program již proběhl, ale nedávná epidemiologická opatření a zavírání škol vše zastavila a zatím nebyla kapacita a zdroje navázat. Funguje PERMANENTO pro firmy a PERMANENTO jako takové na doma pro všechny, kdo se chtějí aktivně podílet na svém zdraví a průběhu život vůbec. Neznamená to ale, že v 70ti si nemůžete zacvičit sestavu pro děti nebo do kanceláře a ani to neznamená, že někdo ve 40ti si nemůže zacvičit sestavu z programu pro seniory. Věk je jen číslo. V poslední době bohužel vidím více a více mladých s významnými deficity v základní tělesné kondici, s dysbalancemi nebo nedostatečnou svalovou vyvinutostí. Skoro začíná platit, že čím mladší člověk, tím horší kondice...

Akce PERMANENTO věku navzdory

WORKSHOPY V POHYBU A O POHYBU #JINAK: 

Všichni víme, jak moc je důležité se dostatečně hýbat, jen málokdo se dnes hýbe dostatečně a pak málokdo ví, jak málo může stačit k velkým změnám a že hýbat se může úplně každý bez ohledu na věk! Zveme Vás na unikátní workshopy o pohybu a v pohybu. Dozvíte se, proč je tak důležité věnovat tělu každodenní dávku pohybu; pochopíte širší souvislosti a vlivy pohybu na nejrůznějsí oblasti našeho života v kontextu konkrétních příkladů a reálných zkušeností; naučíte se, jak jednoduše a z pohodlí domova podpořit tělesnou a potažmo duševní kondici; zacvičíte si a získáte přístup do on-line programu, abyste na cvičení už nikdy nebyli sami.

 • Centrum aktivizačních programů pro seniory (Mazurská 2 - Bohnice) vždy od 9 00 do 12 00

TERMÍNY: pondělky - 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11. 2023 - rezervace na telefonním čísle 283 024 118

 • Právě teď, o.p.s. v T-Mobile Magenta Experience Center (OC Arkády) od 13 00 do 16 00

TERMÍN: středa 18. 10. 2023 - odkaz na rezervaci bude doplněn

MÁTE ZÁJEM O WORKSHOP VE VAŠÍ ORGANIZACI NEBO PRO VAŠE KLIENTY? DEJTE VĚDĚT A VYMYSLÍME TERMÍN :)

Rozvoj PERMANENTa věku navzdory

Naším cílem je vytvořit komplexní a funkční program, který bude sloužit co možná nejvíce lidem ve zralém věku. Hlavní součástí je samostatné cvičení doma. Proto jsme vytvořili pohybově-vzdělávací online program, jehož účinnost a udržitelnost je empiricky ověřována v rámci vědeckého projektu podpořeného Ministerstvem zdravotnictví ČR (AZV NU 22-09-00447) a Nadačním Fondem Veolia. To vše pod záštitou Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (více níže v sekci VÝZKUMNÝ PROJEKT). Zároveň si ale uvědomujeme, že lidé jsou tvorové společenští a že je důležité se setkávat a sdílet a vzájemně se podporovat a inspirovat. Proto organizujeme workshopy, kde si to hlavní můžete poslechnout naživo a společně vyzkoušet (více výše v sekci AKCE). V budoucnu bychom chtěli umožnit i skupinové lekce v různých částech České republiky... připravujeme tedy program pro budoucí lektory z řad seniorů, kteří by vedli lekce PERMANENTa pro své vrstevníky! Zájemci o lektorování se hlásí spontánně například takto "... pokud budete hledat asistenty do týmu, tak se předem hlásím. Rád bych se stal cvičitelem téhle metody." Podobně můžete napsat i vy :). Stačí vyplnit kontaktní formulář níže.

Každý zájem potěší a každý zájemce je vítán!

CO SE TEDY CHYSTÁ?

 • MANUÁL PRO BUDOUCÍ LEKTORY
 • TERMÍNY ŠKOLÍCÍCH AKCÍ (2 - 3 DNY INTENZIVNÍHO PROGRAMU)
 • HLEDÁNÍ FINANČNÍ PODPORY DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI LEKTORSKÉHO PROGRAMU
 • PŘÍPADNÁ AKREDITACE PROGRAMU

S problematikou stárnutí je úzce spojena oblast péče o potřebné. Většina z nás v nějakém období života bude potřebovat asistenci pečovatelů - ať již profesionálních nebo z řad rodinných příslušníků. Chtěli bychom, aby program PERMANENTO VĚKU NAVZDORY sloužil i pečovatelům, kteří na jedné získají představu o přirozeném přístupu ke cvičení a návody, díky kterým budou moci aktivizovat i křehčí klienty, a na straně druhé budou moci osvojené principy a pohyby využít pro sebe. I pečovatelé potřebují péči, aby mohli dobře pečovat!

 • PERMANENTO VĚKU NAVZDORY DO ZAŘÍZENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE ČI DENNÍCH STACIONÁŘŮ - v lednu odstartuje druhá část výzkumu, která bude sloužit k ověření použitelnosti programu u osob s omezenou tělesnou zdatností a k jeho vyladění z pohledu pečovatelů a jejich konkrétních potřeb

 • HLEDÁNÍ FINANČNÍ PODPORY PRO SYSTEMATICKOU PODPORU PROFESIONÁLNÍCH PEČOVATELŮ - kurzy na téma "Jak přirozeným pohybem pomoci sobě i svým klientům"


Výzkumný projekt # NU22-09-00447


NÁZEV: Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věku

FINANCOVÁNÍ: Ministerstvo zdravotnictví ČR - Agentura pro Zdravotnický Výzkum

ADBSTRAKT A DÍLČÍ CÍLE: ZDE


DOSAVADNÍ PRŮBĚH A PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

První fáze výzkumu zaměřeného na ověření účinků cvičení PERMANENTO na tělesnou kondici se účastnilo celkem 84 dobrovolníků nad 70 let žijících samostatně doma. Průměrný věk účastníků byl téměř 74 let, přičemž nejstarší účastník oslavil 84. výročí. Po absolvování výstupních testů byli účastníci rozděleni do experimentální skupiny (46 osob) a kontrolní skupiny (38 osob). Všichni účastníci experimentální skupiny se zúčastnili vstupního 3-hodinového workshopu, kde byly seznámeni se cvičením v širším kontextu, naučili se pracovat s on-line platformou pohybově-vzdělávacího programu a obdrželi veškeré nezbytné instrukce ke cvičení doma. Vlastní pohybový program domácího cvičení byl zahájen v pondělí 13.2.2023. Kromě každodenního cvičení dle videí měli účastníci možnost se zúčastnit celkem 3 společných setkání, kde mohli sdílet zkušenosti a zacvičit si pod odborným dohledem. Kontrolní skupina po vstupních testech pokračovala v běžném denním režimu a s pohybovým programem začala po absolvování výstupních testů v polovině května. Pak pokračovala dle instrukcí předaných na vstupním workshopu.

 • první fáze výzkumu se účastnilo 65 žen (77,4%) a 19 mužů (22,6%), celkem 5 účastníků je jiné než české národnosti (Slovensko a Francie)
 • téměř dvě třetiny (62 %) má vysokoškolské vzdělání
 • prakticky polovina (49 %) žije v manželství, 60 % bydlí v bytě s výtahem a 20 % v domě
 • o blízkou osobu pečuje pouze 7 účastníků (8,3 %)Podrobnější popis si můžete přečíst v dokumentu ke stažení:

MÁTE DOTAZ ČI NÁPAD? CHCETE SE ZAPOJIT? NEBO NÁS CHCETE PODPOŘIT?

PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Zde s Vámi budeme sdílet veškeré výsledky vědeckého výzkum od odborných článků, příspěvků na vědecké konference a dalších relevantních výstupů. Tato stánka je zatím ve výrobě a k dispozici bude do konce roku.