Zaujalo Vás cvičení PERMANENTO?

Chtěli byste se stát lektorem a své lekce obohatit o principy cvičení PERMANENTO?


MÁME ZÁJEM O NOVÉ KOLEGYNĚ NEBO KOLEGY, KTEŘÍ BY PERMANENTO ŠÍŘILI DO DALŠÍCH LOKALIT A STALI SE CERTIFIKOVANÝM LEKTOREM, KTERÝ PODPORUJE ZDRAVÉ HÝBÁNÍ NA PEVNÝCH ZÁKLADECH.

Spolupráce může mít různé podoby a záleží na individuální domluvě! Tak napište nebo rovnou zavolejte!!

Těšíme se na vás!!!


VÍCE O AUTORCE

Jmenuji se Kateřina Macháčová. Jsem mámou, vědeckou pracovnicí, lektorkou a pohybovou terapeutkou. Vše, co v životě dělám mi dává smysl a jsem moc ráda, že mohu předávat, co jsem se dosud naučila! Podstatu tvoří mix mých osobních, praktických a teoretických zkušeností, který se promítá zejména ve cvičení PERMANENTO, ale vlastně ve všech mých aktivitách.

Ráda bych docílila toho, aby lidé všech věkových kategorií vnímali pohyb jako nezbytnost součastnosti, aby pochopili širší souvislosti a mohli se tak aktivně a zodpovědně podílet na průběhu vlastního života včetně stárnutí.

PERMANENTO je propracovaný koncept cvičení založený na pochopení širších souvislostí a přijetí zodpovědnosti za vlastní tělo, své zdraví a potažmo svůj život... Jde v podstatě o unikátní pohybově-vzdělávací program, který jsem začala vytvářet před sedmi lety. Bylo to v době, kdy jsem cítila, že musím ve svém životě začít dělat věci jinak a změnit přístup nejen k sobě, ale i ke svému tělu a k pohybu. Začala jsem hledat a zkoušet nové přístupy, až jsem se dostala ke knize Pressing Resets autorů Tima Andersona a Geoffa Neuperta a začala se více zajímat o využití vývojové kineziologie ve cvičení. A to v podstatě odstartovalo můj nový život. Hrála jsem si s pohyby z prvního roku života a hledala způsob, jak se jednoduše a efektivně udržovat, abych byla spokojená a cítila se dobře. A podařilo se! PERMANENTO je pro mě každodenním společníkem. Vím, že se mohu spolehnout na své tělo nejen v běžném životě, ale i při náročnějších výkonech, do kterých se stále čas od času pouštím. Základy jsou pevné a já můžu stavět třeba mrakodrapy ;)

A protože se více než 20 let zabývám problematikou zdravého a aktivního stárnutí v rámci Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK, začala jsem zkoumat možnosti využití vývojové kineziologie pro kvalitní život v pozdním věku. Zkontaktovala jsem tedy Tima Andersona, autora zmíněné knihy, a s jeho pomocí vytvořila modifikace cvičení pro dříve narozené. Tak vzniklo PERMANENTO - věku navzdory a nápad účinky cvičení empiricky ověřit. Aktuálně vedu tříletý výzkumný projekt podpořený Ministerstvem zdravotnictví ČR (AZV NU22-09-00447) a Nadačním Fondem Veolia, jehož se účastní celkem 90 osob nad 70 let. Je to neskutečná radost a už teď se moc těším na vše, co celý projekt přinese! Výsledky jsou více než slibné.

BLIŽŠÍ PŘEDSTAVA O MOŽNOSTECH LEKTORSKÉ SPOLUPRÁCE

Úroveň "basic!" 

Lektor úrovně "basic!" vede pravidelné lekce pro veřejnost v místě bydliště. Každá lekce označená písmenem "P" může být zaměřena jakkoliv, ale musí obsahovat minimálně 15 minut PERMANENTA a procvičit vždy tři základní principy a pět pohybů v nějaké modifikaci a úrovni náročnosti s ohledem na potřeby a kompetence klientů. Lektor "basic!" je schopen klienta správně instruovat a opravit provedení různých variant pohybů a v případě potřeby pohyby modifikovat. Každý lektor úrovně "basic!" zná obsah manuálu a splnil nebo splňuje všechny uvedené požadavky.

  • Požadavky: absolvování cvičícího víkendu,  absolvování programu na 21 dní a předplatné prémium přístupu do aplikace, absolvování individuálního doškolení v rozsahu 2-4h, splnění testu a vstupního pohovoru, dodržování pravidel a šíření mise uvedené v manuálu pro lektory.

Úroveň "advance!!" 

Nadstavba úrovně "basic!". Lektor úrovně "advance!!" pokračuje s vedením pravidelných lekcí a je oprávněn vézt workshopy i víkendové akce. Této úrovně není možné dosáhnout bez minimálně 12ti měsíců vedení pravidelných lekcí a po splnění dalších požadavků. Jde o blízkou a individuální spolupráci.

  • Požadavky: minimálně 12 měsíců praxe s vedením lekcí, spoluúčast na minimálně třech workshopech, zorganizování minimálně jednoho workshopu, získání minimálně 50 aktivních uživatelů on-line programů, dodržováním pravidel a šíření mise

Investice do vstupního vzdělání a cerfitifikování je řádově 10 000 Kč plus v následujích letech roční poplatky za členství, podporu a doškolování. Veškeré zisky spojené s vedením lekcí a pořádáním akcí nejsou nijak zpoplatněny. Významným bonusem jsou provize z prodeje on-line programů.